Kalender

Utvecklingsarbetet NaturhälsaCenter och
Ung Kreativ Arena!

Under hösten pågår samtal och möten i mindre konstellationer för etableringsgrupper för NaturhälsaCenter som resurs mellan landsting och kommun. Samtal har startat med Samordningsförbunden SUS och Sundbyberg.

2019

Augusti

  • Konferens – forskningsgruppen INTRA – i Värnamo.
  • Samverkansmöte hästunderstödda terapiformer.

September

  • Möte i Erasmus+ projekt för utveckling av Green Care för unga med särskilda behov. Samarbete Norge, Sverige och Finland.
  • Beredningsgruppen för Miljönämnden i Ekerö kommun besöker Färentuna Hälsoträdgård för dialog.

Dessutom:

Kom ihåg att du och ni kan boka oss från NaturhälsaCenters Kunskapsbank för seminarier, workshops och föreläsningar!
Vi tillrättalägger möten för era önskemål och behov.

Hälsar:

Lena Lidfors, SLU Framtidens djur, natur och hälsa, lena.lidfors@slu.se
Eva Bergström Pettersson, Hälsolotsen, info@halsolotsen.com
Eva Solhäll, För Hälsa-Färentuna Hälsoträdgård, eva@forhalsa.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *