Kalender

Utvecklingsarbetet NaturhälsaCenter och
Ung Kreativ Arena!

Under hösten pågår samtal och möten i mindre konstellationer för etableringsgrupper för NaturhälsaCenter som resurs mellan region och kommun. Samtal sker tillsammans med Samordningsförbunden SUS och Sundbyberg.

2019

Augusti

 • Konferens – forskargruppen INTRA – i Värnamo.
 • Samverkansmöte hästunderstödda terapiformer.

September

 • Möte i Erasmus+ projekt för utveckling av Green Care för unga med särskilda behov. Samarbete Norge, Sverige och Finland.
 • Beredningsgruppen för Miljönämnden i Ekerö kommun besöker Färentuna Hälsoträdgård för dialog.

Oktober

 • workshop 1 i SKL Uppdrag psykisk hälsa arbetet ”Kraftsamling för psykisk hälsa”.
 • Möten i projekt Årstidsväxlingar – ungdomar lär och växer i möte med naturen.
 • Samverkansmöte hästunderstödda terapiformer. Avknoppning till Ung Kreativ Arena Ekerö.

November

 • workshop 2 i SKL Uppdrag psykisk hälsa arbetet ”Kraftsamling för psykisk hälsa”.
 • Kvalitetsdialogen arrangeras av SLU Framtidens djur, natur och hälsa.
 • Vi deltar i ASF-dagen arrangerat av samordningsförbunden och Finsam.

December

 • Föredrag om NaturhälsaCenter och Ung Kreativ Arena på frukostmöte Samordningsförbundet Sundbyberg.

Dessutom:

Kom ihåg att du och ni kan boka oss från NaturhälsaCenters Kunskapsbank för seminarier, workshops och föreläsningar!
Vi tillrättalägger möten för era önskemål och behov.

Hälsar:

Lena Lidfors, SLU Framtidens djur, natur och hälsa, lena.lidfors@slu.se
Eva Bergström Pettersson, Hälsolotsen, info@halsolotsen.com
Eva Solhäll, För Hälsa-Färentuna Hälsoträdgård, eva@forhalsa.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *