Kalender

Hösten i Utvecklingsarbetet NaturhälsaCenter och
Ung Kreativ Arena!

Under hösten pågår flera samtal, möten och konferenser i mindre konstellationer för etableringsgrupper för NaturhälsaCenter som resurs mellan landsting och kommun. Möten i de lite större sammanhangen kommer här nedan:

–         11 september
Workshop för dialog om Kommunala Etableringsgrupper för NaturhälsaCenter. Vi delar personliga erfarenheter, yrkeserfarenheter, politiska erfarenheter, önskemål och framtidsplaner om NaturhälsaCenter som resurs i välfärden.

–         9 oktober

Arbetsgruppen deltar vid Samordningsförbundet Sollentuna/Upplands-Väsby/Sigtunas seminarium, med föredrag och dialog.

– 1 november

Möte med Samordningsförbundet Sundbyberg

–         7-9 november
Beredningsgruppen för NaturhälsaCenter reer till Finland för att delta vid Nordisk, Europeisk konferens om Kiipula Foundations utvecklingsarbete, the Erasmus Programme.

– 16 november

För Hälsa – Färentuna Hälsoträdgård FaR, Fysisk aktivitet på Recept, Certifieras. Därmed är båda de drivande verksamheterna i NaturhälsaCenter certifierade för att ta emot människor med recept på Fysisk Aktivitet.

– 26 november start Visionsdriven hälsa – Vinnova projekt

–         1 december
Start för projekt ”Möte med unga”, Ung Kreativ Arena kurs för unga i deras skolmiljö med utgångspunkt i natur, kreativa uttryck och samtal om livsfrågor.

2019

Januari Kursstart ”Naturlig hälsa”.

Mars – SLU Framtidens djur, natur och hälsa arrangerar Nationell konferens i Stockholm, tillsammans med NaturhälsaCenter, föreningen Hälsans Natur och OHI – Organisationen för Hästunderstödda Insatser.

Kom ihåg att du och ni kan boka oss från NaturhälsaCenters Kunskapsbank för seminarier, workshops och föreläsningar!
Vi tillrättalägger möten för era önskemål och behov.

Hälsar:

Lena Lidfors, SLU Framtidens djur, natur och hälsa, lena.lidfors@slu.se
Eva Bergström Pettersson, Hälsolotsen, info@halsolotsen.com
Eva Solhäll, För Hälsa-Färentuna Hälsoträdgård, eva@forhalsa.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *