Kalender

Aktuellt i Utvecklingsarbetet NaturhälsaCenter och
Ung Kreativ Arena!

-         11 september
Workshop för dialog om Kommunala Etableringsgrupper för NaturhälsaCenter. Vi delar personliga erfarenheter, yrkeserfarenheter, politiska erfarenheter, önskemål och framtidsplaner om NaturhälsaCenter som resurs i välfärden.

-         9 oktober

Arbetsgruppen deltar vid Samordningsförbundet Sollentuna/Upplands-Väsby/Sigtunas seminarium, med föredrag och dialog.

-         7-10 november
Beredningsgruppen för NaturhälsaCenter reer till Finland för att delta vid Nordisk, Europisk konferens om Kiipula Foundations utvecklingsarbete, the Erasmus Programme.

-         1 december
Start för projekt ”Möte med unga”, Ung Kreativ Arena kurs för unga i deras skolmiljö med utgångspunkt i natur, kreativa uttryck och samtal om livsfrågor.

Kom ihåg att du och ni kan boka oss från NaturhälsaCenters Kunskapsbank för seminarier, workshops och föreläsningar!
Vi tillrättalägger möten för era önskemål och behov.

Hälsar:

Lena Lidfors, SLU Framtidens djur, natur och hälsa, lena.lidfors@slu.se
Eva Bergström Pettersson, Hälsolotsen, info@halsolotsen.com
Eva Solhäll, För Hälsa-Färentuna Hälsoträdgård, eva@forhalsa.se