På gång

Utan att vara knutet till något parti är det en samhällspolitisk fråga – det arbete som vi gör med utvecklingsarbetet för etablering av NaturhälsaCenter som resurs och den samverkan som vi menar kan ske i ett NaturhälsaCenter.
Att de gröna näringarna, både miljö och jordbruk, får förändrat värde genom hälsoperspektivet – tillsammans med frågor som rör de unga.

Stjärnan beskriver hur vi önskar att olika aktörer i samhället med ”sina” problem och behov möts och skapar gemensamma lösningar, synergieffekter. Vi hjälps åt att tänka nytt – nya jobb – nya utbildningar. Vi vill bort från formella, geografiska och strukturella hinder och samverka för nya lösningar, hälsofrämjande verksamheter och miljöer.
Unga och unga vuxna i risk för psykosocial och existentiell ohälsa och utanförskap är prioriterade genom Ung Kreativ Arena.

Ett sätt att starta utvecklingsarbetet har för oss varit att tillsammans med SLU arrangera workshops.
Ju fler vinklar vi får syn på ju bättre kan vi förstå hur vi kan gå vidare!

Vi har också deltagit i konferens den 1-2 april 2019, tillsammans med SLU, Hushållningssällskapet och föreningen Hälsans Natur.

Vi vill poängtera att det finns möjlighet att bjuda in oss till möte i särskild grupp och för att ta del av kunskapsbasen eller för upplevelsebaserade workshops i ämnet. Det är ett sätt att mötas som vi kommer att utveckla mer framöver.

Vi driver även ett utbrutet projekt, som ligger inom Ung Kreativ Arena.  Där  söker vi medel för att genomföra kurser i ”Naturlig hälsa” för unga och unga vuxna för att möta ”målgruppen” i uppsökande verksamhet, ge möjlighet till hälsofrämjande dialog om livsfrågor och därmed fånga även dem i riskzon för psykosocial- och existentiell ohälsa.

Varmt Välkommen att höra av dig!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *