Personal

Natur och skapande för meningsfull förändring!

Personalhälsas målsättning är att förebygga, läka stress och psykosocial ohälsa. Att hitta -och hitta tillbaka till, kreativitet, resurser, sin kropp och balans. Tonvikten ligger på återhämtning, kropp & självkännedom och förståelse. Återhämtningen är en viktig del; Andas och vila i växthuset och Hälsoträdgården.

Med utgångspunkt från de grundkoncept som finns formas ett upplägg som passar just den aktuella gruppen; stresshanteringskurs, temadagar för återhämtning, ledningsgruppsstöd, seminarieserier för professionell utveckling och personlig utveckling.

Arbetssättet är upplevelsebaserat och bygger på läkande trädgård och kommunikation genom kreativa uttrycksformer och samtal. Konkret betyder det att arbeta i flera delmoment: vistelse i trädgården; vila-reflektion-arbete och avspänning, grounding-mindfulness, moment av skapande & gestaltning och samtal, plus undervisning i förhållande till stress och livsstil. Genom att kombinera traditionella kommunikationsformer med kreativa fördjupas och intensifieras processen.

Hälsoträdgården vidgar möjligheterna. Att byta miljö är en väsentlig faktor i återhämtning. Trädgården fungerar stressreducerande och bidrar till deltagarnas möjligheter för återhämtning. Det förstärker individernas förmåga att åter koncentrera sig, reflektera och dra slutsatser. Natur och trädgård är hälsofrämjande och stärker kroppens egen läkande förmåga. Dessutom ges möjlighet för fler dimensioner i de skapande momenten.  Alla moment planeras omsorgsfullt för att underlätta och leda deltagarna till nya utforskningsmöjligheter och ökad hälsa.

Personal kan naturligtvis även ta del av det friskvårdsutbud som finns för privatpersoner!

Välkommen att ta kontakt!

e-post: eva@forhalsa.se
tel: 076 771 29 00

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *