individ & grupp

Har du kommit till ett läge där du inte längre vill, kan, ha det som det är just nu?

Stress, sorg, sömnsvårigheter, existentiell ångest och andra känslomässiga problem kan ibland låsa sig och vara svåra att komma vidare ifrån. Risken är att fastna och utveckla ytterligare känslomässiga och kroppsliga problem.

I Färentuna Hälsoträdgård, får du chansen att, tillsammans med en psykoterapeut, utforska och nå förståelse för dig själv och söka dina möjligheter för varaktig förändring och personlig utveckling.

I en miljö som stödjer kroppens egen läkande förmåga får du återhämtning och möjlighet att återfinna dina resurser och styrkor.

Under träffar som är individuellt tillrättalagda för dig och er tränas du i naturguidad medveten närvaro, kroppsmedvetenhet, grounding och uttryckandekonstens särprägel.

Det handlar inte om att vara ”konstnär” eller kunna måla. Det handlar om att – inte hur – du skapar!

Jag tar emot enskilda, små grupper, par och familjer.
Utifrån dina och era behov kan du välja att gå in i en psykoterapiprocess eller en serie träffar för behandling och personlig utveckling. Vi ses 1-3 gånger för introduktionssamtal och bestämmer sedan gemensamt hur vi går vidare.

Välkommen att tillsammans upptäcka och använda ursprungskraften – det läkande och utvecklande – med naturen och det konstnärliga uttrycket!

Varmt välkommen att ta kontakt!

Eva

e-post: eva@forhalsa.se
tel: 076 771 29 00

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *