Våga – en kurs för Livet

Våga – en kurs för Livet!
Hitta din egen styrka och vägar som passar dig själv just nu!

Behöver du boosta ditt självförtroende?
Behöver du någonstans att dela frågor om livet när det är svårt och när det flyter på?

Nu finns åter en möjlighet för dig mellan 18 – 25 år!

Nu bjuder vi in igen till  Våga – en kurs för Livet!
En fristående, avgiftsfri, kurs på 8 gånger i Färentuna Hälsoträdgård.
Nu till höstterminen 2017 öppnar vi upp för unga i hela Stockholm!

Fakta, samtal och valbara aktiviteter – trädgårdsarbete, hantverk och skapande.

Vi träffas en liten grupp, en tisdagseftermiddag i veckan.
Kursens innehåll är schemalagt med både fakta, samtal och valbara aktiviteter – trädgårdsarbete, hantverk och skapande.
Näst sista gången i kursen bjuder vi in för gruppen, viktiga personer från samhällets stödfunktioner, tex arbetsförmedlingen, för att informera om vad de kan hjälpa till med.

V ilja
å ngest
g lädje
a lternativ

Har du frågor eller vill anmäla dig? Välkommen att höra av dig till:
Eva Solhäll, kursledare, 076 771 29 00
e-post:
eva@forhalsa.se

Samverkan med: Ungdomsmottagningen, Ekerö: 08 120 555 00, Jobbcenter Ekerö och kyrkornas verksamheter för unga.
Har du kontakt med någon av dem så går det bra att gå via dem också.

Kursen drivs genom stipendium från fond förvaltad av Barn och Utbildningsnämnden, Ekerö.