Behandling

Har du kommit till ett läge där du inte längre vill eller kan ha det som det är just nu?

Vill du ta möjligheten att regelbundet dela livsfrågor med någon med lång erfarenhet av att möta människor?

I För Hälsa – Färentuna Hälsoträdgårds behandlingsserier möts vi utifrån dina behov. Jag tar emot individuellt, för par eller familjer. Vi möts 1 – 3 gånger för introduktionssamtal och bestämmer sedan hur vi går vidare.

Välkommen att tillsammans upptäcka och använda ursprungskraften – det läkande och utvecklande med naturen och de konstnärliga uttrycken!

Individ

Stress, sorg, sömnsvårigheter, existentiell ångest och andra känslomässiga problem kan ibland låsa sig och vara svåra att komma vidare ifrån. Risken är att fastna och utveckla ytterligare, känslomässiga och kroppsliga problem.

I Färentuna Hälsoträdgård får du chansen att, tillsammans med en psykoterapeut, utforska och nå förståelse för dig själv och söka dina möjligheter för varaktig förändring och personlig utveckling.

Vi möts i samtal och i de kreativa uttrycken. Du får kontakt med din kropp i andning, grounding och naturguidad medveten närvaro. Det handlar inte om att vara ”konstnär”. Det handlar om att kärleksfullt öppna för nyfikenhet på dig själv och ”samtala” med flera språk än de talade orden.

I naturen som läkande plats och i kreativa uttryck som öppnar för förståelse och nya sätt att samspela växer du och finner din egen inre kraft och vägledning.

Välkommen!

Familj

Har ni, som par eller familj, hamnat i ett läge där det känns som att det helt enkelt inte fungerar längre? I låsta nedbrytande mönster som känns svårt att själva ta er ur?

Vi vill alla våra barns bästa och ibland blir vi mer utmanade än vi just för tillfället orkar och klarar. Att vara förälder är en utmaning!

Familjeterapi sker på föräldrarnas uppdrag och tillsammans med er. Det är ett gemensamt arbete där ni har mig som tillägg till er utveckling. Här i Färentuna Hälsoträdgård har vi också den läkande miljön och de kreativa uttrycksformerna till stöd i vårt och era sätt att samtala.

Alla familjemedlemmar är en del av familjen. Det går inte att lyfta ut eller förändra någon utan att hela familjen förändras! Det betyder att alla i en familj är lika viktiga. Även om det kanske ofta är så att arbetet med att utforska, förstå och förändra sker mest genom föräldrarna. Genom er som ledning, er som förebilder, kan barnen och ungdomarna följa efter. . .

För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård

Referenser