Kurs: Våga- en kurs för Livet!

Hitta din egen styrka och vägar som passar dig själv just nu!

Behöver du boosta ditt självförtroende? Behöver du någonstans att dela frågor om livet när det är svårt och när det flyter på?

I vardagen kan det finnas för få platser och möjligheter att prata om livsfrågor. Då är det lätt att fastna i oro och känsla av ensamhet, misslyckande och att inte veta hur man ska gå vidare.

Nu lägger vi till en möjlighet för dig mellan 16 – 25 år! En kurs på 10 gånger med Hälsoträdgårdens läkande miljö som mötesplats. Utan att vara terapi finns här ett sammanhang där du kan undersöka och dela frågor om livet, självkänsla och livskraft. Du får möjlighet till stresshantering och att stärka ditt självförtroende, öka känslan av hopp och livsmod.

V ilja
å ngest
g lädje
a lternativ

Vi träffas en liten grupp, en eftermiddag i veckan. Kursens innehåll är schemalagt och har ett tema med både fakta, samtal och valbara aktiviteter. Mot slutet av kursen kan vi bjuda in viktiga personer från t ex arbetsförmedlingen för att informera om vad de kan hjälpa till med. Om du vill kan vi ses individuellt.

Har du frågor eller vill anmäla dig till kursen?
Välkommen att kontakta mig!

Till sommaren planeras också Våga sommarkurs – läger för yngre ungdomar med trädgård, smådjur och bad på schemat – Håll utkik i vårt kalendarium.

För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård
För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård