Novembernytt

Hösten . . .
Den tid då buskar och träd sätter knopp som i vila väntar på det första ljuset och vårens värme.
Den tid då vissa djur går i idé och andra förbereder med mat för en sträng vinter.
Den tid då mörkret kommer allt tidigare på eftermiddagarna och morgonen inbjuder till att ligga en stund till i sängens värme . . .I Färentuna Hälsoträdgård vinnlägger vi oss om att följa naturens rytm. Vi vinterställer trädgården och täcker odlingsbäddar med halm, fiskarna i övre dammen har fått komma ned i sitt vinterviste i en stor tunna i källaren under snickarboden, alla pelargonerna har bytt plats och vilar nu i gäststugor och ateljé och andra krukor har fått skydd för sina rötter i jorden utomhus 😊

Andra helgen i november bjöd den sista retreatdagen för terminen. En lite grupp i novemberdis, vid öppen eld och nära samtal om livet. Enskild tid där upptäckter kan göras om sådant som annars ilas förbi och insikter om att mat smakar annorlunda när man äter långsamt! Skogen bjöd oss återhämtning och förundran över det lilla i det stora.
Tack till er som kom och välkommen åter och – välkommen nästa termin, du som inte hade möjlighet denna gång!
Vårterminens första Retreattillfälle är lördag 1 februari 2020. En dagretreat mellan 9-16. Passa på att boka in i almanackan för tid med energi och vila in i det nya året! 😊 Välkommen att ta kontakt! Eva, 076 771 29 00

Årstidsväxlingar – ungdomar lär och växer i möte med naturen. Projektet fortsätter att utvecklas och samverkan med Träkvista skola har gått vidare. Nu kommer lärarlaget på besök i Hälsoträdgården den 27 november! Välkomna! 😊
Projektet sker i Ung Kreativ Arena och föreningen Vitalitet i samverkan med För Hälsa – Färentuna Hälsoträdgård och tillsammans med skolor för ungdomars möjlighet till ökad utevistelse och rörelse, ämnesintegrerad undervisning genom utomhuspedagogik och naturhälsa samt att förvärva ny praktisk kompetens i kontakt med djur och natur.
Du som vill veta mer om projektet och/eller kanske tänker att det kan vara något för ditt skolsammanhang  – hör av dig så pratar vi mer!
Eva: 076 771 29 00

SKL, Uppdrag psykisk hälsas fortsätter att driva arbetet ”Kraftsamling för psykisk hälsa”. Vi deltog i den andra workshopen den 5 november. Det var jag, Eva, som åter  representerade de tre organisationerna: För Hälsa-Färentuna Hälsoträdgård, NaturhälsaCenter och Ung Kreativ Arena och föreningen Hälsans Natur. Dagens workshop var en fortsättning på möte i slutet av oktober och hade fokus på problemställningar och deras lösningar. Vi ”brainstormade” och gjorde ett försök att förstå vad som realistiskt kan åstadkommas på kort och lång sikt. Mina organisationer förde fram naturhälsa, samverkan och dialog om livsfrågor som viktiga delar i psykosocial och existentiell hälsa.
Läs mer på:  www.skl.se/kraftsamling

För Hälsa – Färentuna Hälsoträdgård tackar också representanterna från studieförbundet Sensus för goda samtal och stort intresse på ert studiebesök i Hälsoträdgården den 30 oktober. Det genererade många nya tankar och idéer och bekräftade sådant som vi redan vet är bra för människors hälsa och hållbara utveckling. Vi går nu vidare med vårt arbete för att forma kursmöjligheter både till allmänhet och till särskilda grupper. Fortsätt att hålla utkik både här på sidan och på www.Sensus.se för vårens program!

Ett ytterligare tack vill vi sända till Samordningsförbundet Sundbyberg som bjudit in oss att hålla föredrag om naturhälsa och verksamheten i För Hälsa – Färentuna Hälsoträdgård och utvecklingsarbetet NaturhälsaCenter och Ung Kreativ Arena. Föredraget går av stapeln den 12 december i Allaktivitetshuset i Sundbyberg. Du som är aktiv och/eller är beslutsfattare inom samordningsförbundets område – Jag hoppas att vi ses då!

Så slutligen önskar vi er alla en riktigt skön mörkertid så hörs vi snart igen.

Hälsar / Eva och Färentuna Hälsoträdgård

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Hösten är här :)

Nu är det redan oktober! och så mycket har hunnit hända i Hälsoträdgården, i För Hälsa som pedagogisk konsult och i NaturhälsaCenter och Ung Kreativ Arena. Alla tre områden som representerar delar av mina dagar och mina intressen.

I Färentuna Hälsoträdgård och i Ung Kreativ Arena Ekerö jobbar vi med ett projekt för unga: Årstidsväxlingar – ungdomar lär och växer i möte med naturen. Vi samverkar med skolor för ungdomars möjlighet till ökad utevistelse och rörelse, ämnesintegrerad undervisning genom utomhuspedagogik och naturhälsa samt att förvärva ny praktisk kompetens i kontakt med djur och natur.
Så spännande och roligt att det är så stort intresse för samverkan och sambygge av nya idéer för unga! Ta gärna kontakt om du vill veta mer. Eva: 076 771 29 00

Som representant för tre organisationer: För Hälsa-Färentuna Hälsoträdgård, NaturhälsaCenter och Ung Kreativ Arena och föreningen Hälsans Natur, deltog jag på SKL, Uppdrag psykisk hälsas första workshop i ”Kraftsamling för psykisk hälsa” den 10 oktober. Över 100 organisationer möttes för att starta upp ett långsiktigt samverkansarbete för att bryta trenden av ohälsa och exkludering.
Fokusförändring från fokus sjuk till ett salutogent perspektiv, att stödja resurser och ett hållbart samhälle med inkludering och hälsa.
Samhällsutveckling i tre områden för 1) ett mer hälsofrämjande och resilient samhälle, 2) individer som är rustade för att utvecklas och nå välmående – förebyggande insatser och förhållningssätt för dem i riskzon och 3) hållbart stöd för dem som behöver.
Läs mer på:  www.skl.se/kraftsamling

Hälsoträdgården bjuder också in till Dagretreat den 9 november! Här möts du av en miljö som behållit det lilla, enkla och lantliga. Här väcks dina sinnen och du får möjlighet att träna andning, grounding och medveten närvaro. Med tid för reflektion och att i samtal och skapande dela det som är att vara människa, får du med dig större balans att ta dig an din vardag.
Natur och trädgård stödjer hälsa och läker vår kropp och känsla av sammanhang. Med kreativa uttrycksformer och rörelse når vi kroppsliga dimensioner och möjlighet att ta naturliga steg för utveckling och hälsa! – Välkommen att ta kontakt! Eva, 076 771 29 00

För Hälsa vill också tacka Karlskoga kommun för förtroendet att tillsammans med uttryckandekonstkollegan Nina Bäckman få utforma en internutbildning för Kultur och aktivitetsombud inom äldreomsorgen. Första kurstillfälle den 4 december. Tack – det ser vi fram emot!

För Hälsa – Färentuna Hälsoträdgård har tagit upp samverkan med studieförbundet Sensus. Ett besök i Hälsoträdgården ligger framför oss den 30 oktober, där vi fortsätter att dela med oss och forma önskemål och planer för fortsatt samverkan. Håll utkik både här på sidan och på www.Sensus.se för nya kurser och föredragsserier!

Så slutligen önskar vi er alla en riktigt skön höst så hörs vi snart igen.

Hälsar / Eva och Färentuna Hälsoträdgård

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Höstterminen igång!

Hösttermin

Sommaren dröjer sig kvar med lite snedare ljus på morgonen och daggvått gräs som för tankarna till att snart se till veden 🙂

Vi tackar alla sommarens besökare – de senaste en privat grupp för friskvård i trädgårdsmiljön och en arbetsgrupp från Spånga Kista församling som kom med sina tankar och frågor kring hållbarhetsarbete. Vi diskuterade bland annat det sammanvävda med natur och existentiella dimensioner i förhållande till hållbarhet på flera plan. Tack!

Nu startar även höstens planerade aktiviteter i Hälsoträdgården och i utvecklingsarbetet NaturhälsaCenter och Ung Kreativ Arena.

Det som ligger närmast är konferens i Värnamo tillsammans med forskargruppen INTRA och möte i Erasmus+ projektet tillsammans med SLU.
Sedan följer dagretreat i Hälsoträdgården den 5 oktober och 9 november.
Däremellan möten för att undersöka möjligheterna för projektet skolträdgårdar i Ekerö kommun och utbildningsdagar för personal inom äldreomsorgen.

Efter en härlig dag på Åkeshovs slottsträdgårdsmarknad nu i augusti ser vi också fram emot Färingsö Hembygdsförenings höstmarknad 7-8 september.
Väl mött där för att prata hälsa och friskvård och kanske köpa något av det mathantverk som kommer från Hälsoträdgården!

Vi vill också påminna om att verksamheten är ansluten till Friskvårdschecken Actiway. Välkommen in på Actiways sida för att ta del av våra friskvårdserbjudanden.
Sedan vårterminen är verksamheten också FAR-certifierad. Det betyder att du med ditt recept får ett avgiftsfritt samtal kring din hälsa och friskvård och reducerat pris för rörelse i trädgård och skog.

En aktiv höst ligger framför oss och vi ser fram emot att möta er alla framöver.

Allt gott!

Hälsar Eva och Färentuna Hälsoträdgård

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Helgretreat i augusti!

Minska stress – nå balans och personlig utveckling!

Känner du att du har fastnat i vardagens ekorrhjul och får allt mindre tid för
din hälsa och ditt välmående?
Denna helgretreat ger dig möjlighet till återhämtning och ny energi i trädgård och ”skogsbad”!

I Hälsoträdgården möts du av en miljö som behållit det lilla, enkla och lantliga. Här har vi kunskap och förhållningssätt för stresshantering och att med hjälp av natur och kreativitet nå balans och självmedkänsla.

Under två dagars vistelse i Färentuna Hälsoträdgård får du tid för reflektion, skapande och samtal med andra med liknande nyfikenhet på det som är att vara människa.
Du rör dig, tränar andning, grounding och medveten närvaro för att med större balans kunna ta dig an din vardag och göra nya hälsosamma livsval.

Varmt Välkommen!

Kontakt:  Eva Solhäll, e-post: eva@forhalsa.se eller tel: 076 771 29 00.
Anmälan: eva@forhalsa.se Samarrangemang med studieförbundet Sensus.
Plats: Färentuna Hälsoträdgård, Solbergavägen 26, Färentuna.
Avgift: Hela programmet inklusive helpension i enkel logi 2375 kr.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Glad sommar!

Glad Sommar!

Nu blommar Hälsoträdgården med prakt och ynglen i dammarna har börjat våga sig fram!

Konferensen tillsammans med SLU, där vi deltog från NaturhälsaCenter och Ung Kreativ Arena filmades dag 1 av Utbildningsradio och SVT sänder dessa avsnitt 13-14 juni på Kunskapskanalen.  Ses via Kunskapskanalen. Kan även ses via URPlay.

Vårterminen i För Hälsa och Färentuna Hälsoträdgård är snart tillända och planering pågår för fullt för höstterminens aktiviteter. Det första evenemanget är Helgretreat den 17-18 augusti och snart därefter, i samarrangemang med studieförbundet Sensus, är det föredragskväll i deras lokaler på söder i Stockholm.

Under sensommaren deltar vi traditionsenligt i två marknader – Åkerhovs slottsträdgårdsmarknad sista helgen i augusti och Färingsö Hembygdsförenings marknad 7-8 september.

Första helgen i september deltar vi i en konferens tillsammans med forskargruppen INTRA i Värnamo. Det ser vi fram emot och skriver såklart om upplevelserna här på webben.

Nu önskar vi er alla en riktigt skön och härlig sommar med både vila och aktivitet!

och såklart – Glad Midsommar!

Hälsningar från Eva och Färentuna Hälsoträdgård

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

junisommar

Här är härlig tid i Hälsoträdgården med sol, vind och stundom tacksamt regn. Grannarna är på sommarbete och kommer nyfiket och hälsar när jag tar kvällspromenaden i trädgården.

Nya odlingsbäddar, bygge av hönshus och fasadmålning håller oss sysselsatta. En så skön känsla att bara gå ut och plocka in mat – ett frö i jorden och upp kommer ätbart! 🙂

Snart är det sommaruppehåll i de löpande verksamheterna men titta gärna in och besök oss. Slå en signal först så att det inte är upptaget – tel: 076 771 29 00.

Nästa sommarretreat är flyttad till den 17-18 augusti, Välkommen då!

Kom ihåg att ni kan boka MåBra!-dag i Hälsoträdgården för både privata grupper och arbetsgrupper. Varmt Välkommen!

Hälsar /Eva och Färentuna Hälsoträdgården

eva@forhalsa.se
076 771 29 00

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Maj!

Maj har kommit med sommaren!

Nu arbetar vi framåt i Ung Kreativ Arena och arbetet med etableringsgrupper och idéer för vårt lokala arbete i Upplands-Väsby och Ekerö kommun formas.

Hälsans Natur Stockholm-Mälardalen möts i Färentuna Hälsoträdgård den 2 juni kl 11. Hör av dig till eva@forhalsa.se du medlem som är intresserad av att delta!

I början av juni har vi Våga-kurs för unga vuxna med valbara aktiviteter i Hälsoträdgården, lunch och fika och samtal om livet. Måndag 3/6 + onsdag 5/6 och fredag 7/6 klockan 11-14.30 är du, från 18 år, välkommen! Kursen är avgiftsfri men man betalar sin lunch och sitt fika själv.
Kursen är ett samarrangemang med föreningen Vitalitet.
Hör av dig till: eva@forhalsa.se eller tel 076 771 29 00 för frågor och anmälan.

I Hälsoträdgården stundar helgretreat, nu i veckoslutet 25-26 maj och datum är satt för sensommarretreaten: den 24-25 augusti!

Och i trädgården blommar det och i köksträdgården är majrovorna i backen. I år testar vi täckodling! Bina har klarat vintern. Ena kupan är dock lite försvagad efter vårens kyla. Vi hoppas att de tar sig nu när de har större tillgång till mat och vatten. Varoa-kvalster-test genomfört med positivt utfall. Nybörjare på bin lär vi oss vidare och sköter om vår fina bigård efter bästa förmåga!

Kom ihåg att ni kan boka MåBra!-dag i Hälsoträdgården för både privata grupper och arbetsgrupper. Varmt Välkommen!

Hälsar /Eva och Färentuna Hälsoträdgården

eva@forhalsa.se
076 771 29 00

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Valborgshelg och snart är det majretreat!

Valborgsmäss utan brasa men med egen ”eld” 🙂

Hela april har gått och här i trädgården står körsbärsträdet i blom och påskliljor och narcissor har snart blommat över.

Masteruppsatsen är i slutspurt: ”Platsens betydelse för utövande av praktisk klokskap”. Ett stort arbete som kommer att lämna luft efter sig när det är avslutat 🙂

Försådder står i växthuset och är omskolade sånär som på sen paprika och chili. Nu är det dags att så nya härliga grönsaker som förhoppningsvis får både regn och sol framöver.

Dammarna är igångsatta och Kabbelekan blommar. Fiskarna har börjat äta och det tycktes som att flera yngel klarade vintern. Nu verkar dom dock gömma sig – eller har smitit ut i bäcken. . . Det brukar visa sig hur många fiskar vi till slut har i nedre dammen. Fantastiskt hur tåliga och skickliga de är på att sprattla sig ned!

Och – nu är det snart dags för helgretreat i Hälsoträdgården!

Den 25-26 maj är du välkommen! Väck dina sinnen, kom till balans i kroppen, ta till dig naturens läkande och ta chansen för återhämtning och energipåfyllning under två hela dagar i trädgårdsmiljö och skog!

Intresserad? – hör av dig till e-post: eva@forhalsa.se eller tel: 076 771 29 00.

Med torkan har eldningsavrådan kommit, så utan Valborgsbrasa med varma hjärtan där livets egen eld får brinna önskar vi här från Färentuna Hälsoträdgård er alla en riktigt skön, rolig och vilsam Valborg och förstamajhelg!

 

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Mars och nya händelser!

Mars!

Nu värmer solen, snön smälter över odlingsbäddarna i Hälsoträdgården och vi rustar för Dagretreat! Den 16 mars har du chansen att ta dig tid för dig själv, vara både ute och inne i rörelse, reflektion och samtal om livet. Vi startar kl 9 och avslutar dagen 15.30. Lunch, fika och vila. Varmt Välkommen!

Mars är en av verksamhetens aktiva månader. Vi planerar för både konferens tillsammans med SLU 1-2 april och möte med skol-utvecklingsprojekt, Erasmus + Kiipula Foundation den 20-22 mars. Projektet undersöker hur natur och kreativa uttrycksformer kan fungera som stöd för unga som behöver mer stöd under sin skolgång. En samverkan mellan Sverige, Norge, Finland och Danmark. Så spännande! 🙂

Vi tackar också behandlingsverksamheten på Kurön för förtroendet till handledningssamarbete, som startar den 12 mars. Vi ser fram emot att träffas och arbeta tillsammans!

Vi ser också med glädje fram emot den föredragskväll som vi gör tillsammans med studieförbundet Sensus och den kommande Helgretreat som vi arrangerar tillsammans i 25-26 maj här i Hälsoträdgården.

Dessutom startar vi upp bygge av hönshus till ca 8 hönor som flyttar in i trädgården lite senare i vår. Vi säger ett förtida välkommen till dem också! 🙂

Många Hälsningar från Eva och Hälsoträdgården

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Februari!

Februarimorgon när en både vill mysa och jobba med sådd!

Att sätta händerna i jorden. Sätta fröer i jorden. Ta in känslan av tillhörighet uppleva naturens kraft när fröer gror. Äta det vi själva odlat och veta var det kommer ifrån.

En riktig och viktig känsla när livet rullar på och vardagen innefattar både glädje och sorg.

Hälsar Eva

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar