För Hälsa - Färentuna Hälsoträdgård

Minska stress - nå balans och personlig utveckling!

Natur och konstkultur inspirerar oss människor till medveten närvaro, rörelse, nya färdigheter och självinsikt. Ett allt ökande vetenskapligt stöd visar att människors kontakt med natur, djur och gröna miljöer gynnar god hälsa. Just det, tar vi vara på när vi möts i För Hälsa och den läkande miljön i Färentuna Hälsoträdgård.

Ur min långa erfarenhet och breda praktisk kunskap har önskan växt att möta människor innan de hunnit hamna i allt för svåra lägen i livet. Därför erbjuder För Hälsa både friskvård, utbildning och behandlande program och vänder sig till både dig som privatperson, personalgrupper, organisations-ledare och också till dig som är handläggare inom välfärdstjänsterna.

Min egen väg till Hälsoträdgården har inneburit att föra samman olika kunskaper, kompetens, erfarenheter och intressen, liksom olika delar av mitt liv, till en större helhet som idag bildar det liv jag lever. Med det vill jag inspirera andra till att hitta Sin väg!

Verksamheten har fått formas under vägen. Idag är För Hälsa – Färentuna Hälsoträdgård en socialt värdebaserad, idéburen verksamhet med fokus på psykosocial och existentiell hälsa. 

Ledstjärnan är hållbar mänsklig utveckling i ett hållbart samhälle! Något som till min glädje bekräftas av Ekerö kommun, genom att verksamheten tilldelades 2019 års Miljöstipendium!

Eva Solhäll

Kalendarium 2020

Feb-mars: Kurs - Existentiell Hälsa i samverkan Sensus.

3 mars: Samordningsförbundet Sundbyberg, Innovation Naturhälsa och Ung Kreativ Arena, Aktivitetshuset, Sundbyberg.

4 mars: Seminarium Riksdagen – i samverkan med föreningen Hälsans Natur – möte med rikspolitiker om Natur och Hälsa.

5-6 mars: Utbildning Självkännedom som Professionalitet för undersköterskor med specialuppdrag som Kultur och Aktivitetsombud i Karlskoga kommun.

16-18 mars: Green Care, nordiskt projekt Erasmus+, möte och seminarier i Danmark, Århus.

28 mars: Svenska Riksförbundet för Uttryckandekonst, Gröndal, Stockholm.

1 april: Seminarium, Riksdagspolitiker, Färentuna Hälsoträdgård.

28-29 april: Tankesmedja Centrum för Naturvägledning, Djurönäset, Stockholm.

30 april: Föredrag Naturhälsa, Färingsö Församling, Stenhamra församlingsgård.

13 juni: Retreat i Coronatider! Färentuna Hälsoträdgård bjuder Utemeditation, Grounding i trädgården, Skogsvandring och skapande i utemiljö eller växthus.

30 juli: Konferens forskargruppen INTRA.

25 augusti - Start för grupp i Färentuna Hälsoträdgård i projekt Hälsoträdgården som läkande pedagogiskt rum.

september - v 37 alternativt v 38 - samordningsförbundet Sundbyberg frukostmöte med Innovation Naturhälsa och Ung Kreativ Arena i samverkan med För Hälsa - Färentuna Hälsoträdgård.

16 september - start stresshanteringskurs i Färentuna Hälsoträdgård. 6 onsdagar, sen eftermiddag - tidig kväll anpassat till bussar från Brommaplan.

18-20 september helgretreat i Färentuna Hälsoträdgård.

29 september Gröna Möten konferens i Skara om hästar, hälsa och landsbygdsutveckling.

3 oktober: Mickelsmäss i Hälsoträdgården, Öppet Hus i samverkan med föreningen Vitalitet.

17 oktober, dagretreat i Färentuna Hälsoträdgård.

21 november, dagretreat i Färentuna Hälsoträdgård.

Hälsoträdgården

Den läkande miljön i Färentuna Hälsoträdgård erbjuder dig en naturlig plats för återhämtning, vila och reflektion. Här möts det vi känner som sinnenas trädgård och terapiträdgård och bjuder rum för möten och nära samtal om livet. Att till fåglars kvitter, landa i dig själv, i din kropp och hitta balans och lugn inom dig.

Här vandrar du på små stigar och njuter växthusets ro. Du vilar blicken i dammarnas vattenspeglar, ser fiskarna slå och hör bäckens porlande som minner om vatten som ursprung och liv.

Med rum och tid för reflektion öppnas dina möjligheter att med större självomsorg hitta förhållningssätt för nya hälsosamma livsval.

Återfå din balans i livet

I den vardag vi i vår tid har skapat åt oss är det lätt att gå vilse och tappa fotfästet. I samklang med naturen kan vi återfinna balans och hitta ny riktning. Vi växer i samspel med varandra. Lek och skapande underlättar att finna vägar och ny förståelse. Behöver du en paus, öppna för nya val i livet eller nya sätt att mötas i din arbetsgrupp? Välkommen att ta kontakt.

Natur och konstkultur inspirerar oss människor till medveten närvaro, rörelse, nya färdigheter och självinsikt. Ett allt ökande vetenskapligt stöd visar att människors kontakt med natur, djur och gröna miljöer gynnar god hälsa. Just det, tar vi vara på när vi möts i För Hälsa och den läkande miljön i Färentuna Hälsoträdgård

För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård

Några ord från mina kunder

Samarbetspartners

Tillsamman kan vi göra mer! Att samverka i team med andra aktörer och uppdragsgivare är en del av arbetssättet som utvecklats under mina år i För Hälsa. Tack för gemensamma insatser!

För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård
För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård
För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård
För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård
För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård
För Hälsa Färentuna Hälsotrådgård
Före Hälsa Färentuna Hälsoträdgård