För Hälsa - Färentuna Hälsoträdgård

Naturlig stresshantering - terapi och personlig utveckling!

Natur och konstkultur stödjer stresshantering, inspirerar och läker oss människor!
På ett mer prestationslöst sätt kan vi öppna för medveten närvaro/mindfulness, rörelse, nya färdigheter och självinsikt. Ett allt ökande vetenskapligt stöd visar att människors kontakt med natur, djur och gröna miljöer gynnar god hälsa. Därför är det grundstenar i våra möten i För Hälsa och den läkande miljön i Färentuna Hälsoträdgård. 

Jag vill erbjuda möjligheter för människor innan de hamnat i allt för svåra lägen i livet. Fördenskull finns i  För Hälsa både friskvård, utbildning och behandlande program/terapi.

Ett stenkast från Stockholms innerstad finns här en tillrättalagd plats för dig som söker retreat, stresshantering eller psykoterapi. Du är välkommen som privatperson,  personalgrupper och organisations-ledare. För dig som är handläggare inom välfärdstjänsterna finns möjligheter för dina klienter.

Min egen väg till Hälsoträdgården har inneburit att föra samman olika kunskaper, kompetens, erfarenheter och intressen, liksom olika delar av mitt liv, till en större helhet som idag bildar det liv jag lever. Med det vill jag inspirera andra till att hitta Sin väg!

Verksamheten har fått formas under vägen. Idag är För Hälsa – Färentuna Hälsoträdgård en socialt värdebaserad, idéburen verksamhet med fokus på psykosocial och existentiell hälsa. 

Ledstjärnan är hållbar mänsklig utveckling i ett hållbart samhälle! Något som till min glädje bekräftas av Ekerö kommun, genom att verksamheten tilldelades 2019 års Miljöstipendium!

Eva Solhäll

Kalendarium 2022

Program för ungdomar i Hälsoträdgården fortsätter under vårminen. Mer att läsa finns under kurser/elevhälsa. Övergripande information finns under Hälsoprojekt.

26 januari föredrag i SRUK, Sveriges Riksförening för Uttryckande Konst, om Hälsoträdgårdsprogrammen och vuxenprogram med koppling till forskning.

19 februari, 26 mars, 23 april och 21 maj öppnar vi Hälsoträdgården för föreningen Vitalitets Skaparlördag för medlemmar.

11 mars, 22 april och 25 maj är det Hälso-AW i Färentuna Hälsoträdgård 16-18. Välkommen!

6 maj - 8 maj Naturretreat i Färentuna Hälsoträdgård. Läs mer under menyflik Naturretreats.

Nu är det vår i Hälsoträdgården. Boka gärna egen tid enskilt eller med vänner. Välkommen!

14 maj finns För Hälsa - Färentuna Hälsoträdgård på Mälarö Miljödag i Stenhamra. Hoppas vi ses!

29 maj är det The-dans på dansbanan i Hälsoträdgården. Dansen arrangeras av dansklubben Färingsö Humbuggs och föreningen Vitalitet i samverkan.

1 juni ses Vitalitets ungdomsmedlemmar i Hälsoträdgården för grillkväll.

Sommarläger i Hälsoträdgården! Föreningen Vitalitet bjuder in till sommarläger för kommunens ungdomar 12-16 år. se mer under fliken Kurser/Elevhälsa. Övergripande information finns under Hälsoprojekt.

Hälsoträdgården

Den läkande miljön i Färentuna Hälsoträdgård erbjuder en naturlig plats för stresshantering med återhämtning, mindfulness, vila och reflektion. Du tar dig hit med allmänna kommunikationer eller med bil ca 40 min från centrala Stockholm. Här möts det vi känner som sinnenas trädgård och terapiträdgård och bjuder rum för möten och nära samtal om livet. Att till fåglars kvitter, landa i dig själv, i din kropp och hitta balans och lugn inom dig.

Här vandrar du på små stigar och njuter växthusets ro. Du vilar blicken i dammarnas vattenspeglar, ser fiskarna slå och hör bäckens porlande som minner om vatten som ursprung och liv.

Med rum och tid för reflektion, kanske under en retreat, på kurs för stresshantering eller i trädgårdsterapi, öppnas dina möjligheter att med större självomsorg hitta förhållningssätt för nya hälsosamma livsval.

Återfå din balans i livet

I den vardag vi i vår tid har skapat åt oss är det lätt att gå vilse och tappa fotfästet. I samklang med naturen kan vi återfinna balans och hitta ny riktning. Vi växer i samspel med varandra. Lek och skapande underlättar att finna vägar och ny förståelse. Behöver du en paus, öppna för nya val i livet eller nya sätt att mötas i din arbetsgrupp? Välkommen att ta kontakt.

Natur och konstkultur inspirerar oss människor till medveten närvaro, rörelse, nya färdigheter och självinsikt. Ett allt ökande vetenskapligt stöd visar att människors kontakt med natur, djur och gröna miljöer gynnar god hälsa. Just det, tar vi vara på när vi möts i För Hälsa och den läkande miljön i Färentuna Hälsoträdgård

För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård

Några ord från mina kunder

Samarbetspartners

Tillsamman kan vi göra mer! Att samverka i team med andra aktörer och uppdragsgivare är en del av arbetssättet som utvecklats under mina år i För Hälsa. Tack för gemensamma insatser!

För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård
För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård
För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård
För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård
För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård
För Hälsa Färentuna Hälsotrådgård
Före Hälsa Färentuna Hälsoträdgård