Naturretreats

Välkommen på naturretreat för stillhet och naturlig stresshantering i Färentuna Hälsoträdgård

Retreat innebär att du drar dig tillbaka från ditt vardagsliv för en eller flera dagar. Att öppna för ett sådant utrymme ger dig möjlighet att stanna upp, ta ny, varsam kontakt med dig själv och dina behov i livet och reflektera utan att döma. Du når dig själv på ett fördjupat plan och kan göra upptäckter som i vardagen lätt ilas förbi.

På Färentuna Hälsoträdgårds retreater ges också chansen att dela med andra, i nära samtal om livet där du själv bestämmer vad du vill dela med dig av. Med omsorg om dig själv får du tid att minska stress, lära naturlig stresshantering, nå återhämtning, balans och personlig utveckling.

Under trygg ledning återknyter du kontakten till din kropp genom medveten närvaro/mindfulness, grounding och andningsövningar. I rörelse och kreativa uttrycksformer/uttryckandekonst når vi kroppsliga dimensioner och möjlighet att ta naturliga steg för utveckling och hälsa. Skogen och trädgården väcker våra sinnen och bjuder återhämtning och förundran över det lilla i det stora.

Vistas i natur och trädgård berör oss i själ och hjärta

I vår naturliga miljö stärks vår kropps egen läkande förmåga. Urgammal kunskap som nu får stöd i modern forskning. Liksom att vi är skapande varelser – att konst och kultur öppnar för personlig utveckling när vi bortom orden, når oss själva och varandra. Allt detta tar vi tillvara i Färentuna Hälsoträdgård.

För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård

Dagretreat & Hälso-AW

Känner du att du behöver ”pausa ekorrhjulet” och samtidigt vill ha tid till andra viktiga händelser som behöver ske under veckoslutet? Då kan en dagretreat eller Hälso-AW ge dig nödvändig återhämtning, mindfulness och möjlighet att ”ladda batterierna”! Färentuna Hälsoträdgård på Ekerö bjuder ett vitalt miljöombyte i stadsnära landsbygd. Du tar dig hit med allmänna kommunikationer alternativt med bil ca 40 min från centrala Stockholm.

I Färentuna Hälsoträdgårds retreater möts vi i små grupper. Här bjuds du att i lugn takt, under ledning, komma på plats både i trädgården, med varandra och i kontakt med vår kropp. Du kan släppa prestation och låta dig bli ledd genom retreatens olika moment med tid för både enskildhet och samtal, tystnad, reflektion, skapande och upplevelser.

Natur och trädgård stödjer hälsa och läker vår kropp och känsla av sammanhang. På en dagretreat ger du dig själv chansen till naturlig stresshantering - egen tid och att tillsammans med andra, naturen och trädgården komma i ökad balans! För dig som vill avsluta arbetsveckan med ny kraft in i helgens ledighet hälsar vi välkommen till Hälsoträdgårdens korta Hälso-AW fyra eftermiddagar under hösten, med sinnesvandring, meditation och grounding mindfulness.

Helgretreat

Under ett helt veckoslut får du möjlighet att släppa prestation, andas ut och vila och samtidigt fokusera på just din väg framåt. Här i Färentuna Hälsoträdgård finns kunskap och förhållningssätt för naturlig stresshantering, att med hjälp av natur och kreativitet nå balans och självmedkänsla. I vardagen är det lätt att sätta oss själva åt sidan till förmån för annat som för stunden tycks ”viktigare”. I Hälsoträdgården finns möjligheter för dig att stanna upp och få nytt fokus för att komma vidare. Här får du med trygg ledning av mig som sjuksköterska och terapeut möjlighet till fördjupad förståelse för dig själv, dina livsval och hitta nya vägar för balans och välmående. Utifrån min erfarenhet av det goda med kontinuitet finns också i samband med retreathelgen möjlighet att förmånligt boka 6 på varandra följande terapeutiska träffar under oktober och november.

Programmet startar fredag eftermiddag. Du tar dig hit med allmänna kommunikationer eller med bil ca 40 min från centrala Stockholm. Dagarna är sedan schemalagda med både ledarledda moment och fri tid. Vi gör morgonvandringar i närliggande skog och äter frukost i tystnad. Du rör dig, tränar andning, grounding, medveten närvaro/mindfulness och genom både kreativa uttrycksformer och samtal får du nya insikter och redskap att ta dig an din vardag.

Under helgen möts vi i en liten grupp, max 6 personer. Du övernattar med helpension i någon av trädgårdens 2 enkla trebäddsstugor, med tillgång till delad dusch, wc och utedass. Maten är av B&B karaktär. Helgen är alkoholfri. Frukt och vatten finns tillgängligt under dagarna. På gården finns vedeldad bastu och ateljén är öppen till kl 22. Välkommen!

För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård

Referenser

Frågor och Svar

För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård