Kurser

Vill du bryta vardagsmönstret och ge dig mer tid för hälsa och välmående? Behöver din personal eller en klient nya perspektiv för självkännedom, förhållningssätt och vägval i livet?

Med det höga tempo och pressade situation som många av oss lever i riskerar vi att förlora kontakten med oss själva och varandra. Färentuna Hälsoträdgård erbjuder oss återhämtning och möten i och med naturens läkande miljö. I För Hälsa finns kunskap och förhållningssätt som ger möjlighet att hitta till dina resurser och känsla av sammanhang.
För dig som har kontakt med samhällstjänster finns möjligheter genom för-rehab-program och kortare kurser på din väg till vidare val. Sök under Elevhälsa så hittar du rätt.

För Hälsas kurser ger möjlighet att utvecklas personligt och professionellt med sätt att behålla jämvikt, styrka och livsglädje!

Privat

Andas vila, lyssna på naturen och dina egna tankar.

Personal

Låt kreativitet och lek öppna för personalutveckling och hälsa på arbetsplatsen!

Elevhälsa

Skapar möjlighet till stegförflyttningar, återgång till skola, ökad självständighet och möjligheter för egna val av livsinriktning.

Privat

I Hälsoträdgårdens miljö som behållit det lilla, enkla och lantliga får du tid för återhämtning och reflektion. Här minskar du stress och förebygger ohälsa med friskvård och träning i naturen som läkande plats! Du tränar andning, grounding och medveten närvaro och får i samtal och skapande möjlighet för nya hälsosamma val i vardagen.

För Hälsa – Färentuna Hälsoträdgård är ansluten till Friskvårdschecken/Actiway.

För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård
För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård

Personal

Vi som arbetar med människor har hela tiden oss själva med i kontakten med dem vi är till för. Det gör det extra viktigt att också samtidigt fylla på och utvecklas tillsammans med våra kollegor.
Naturens kraft och de kreativa uttrycksformerna öppnar nya möjligheter för samspel, ökad förståelse och friskhållande förändring!

För Hälsa – Färentuna Hälsoträdgårds kursutbud för dig som personal riktar sig till flera områden på din arbetsplats:

Elevhälsa

Du som är engagerad i ungas hälsa eller själv är ung med behov av extra stöd en period i livet! – Här nedan finns komplement till Elevhälsoinsatser och kurser och program för unga och unga vuxna.
Arbetet bygger på helhetstänkande och samverkan som är väsentligt för trygghet, kontinuitet och stegförflyttningar till nya vägval.

Kurserna utvecklas efter behov – Har du idéer? Hör av dig så pratar vi vidare!

För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård

Referenser