Kurser

Har du kommit till vägs ände när det gäller stress? Vill du lära nya sätt för naturlig stresshantering & ge ditt inre välmående mer tid? Du som har personal/klientansvar - här finns möjligheter också för dig och dem du ansvarar för!

Med det höga tempo och pressade situation som många av oss lever i riskerar vi att förlora kontakten med oss själva och varandra. Färentuna Hälsoträdgård erbjuder återhämtning, stresshantering och medveten närvaro/mindfulness genom uttryckandekonst och möten i och med naturens läkande miljö.
I För Hälsa finns kunskap och förhållningssätt som ger möjlighet att hitta till dina resurser och
känsla av sammanhang och livsmening.
För dig som har kontakt med samhällstjänster finns möjligheter genom för-rehab-program och kortare kurser på din väg till vidare val. Sök under Elevhälsa så hittar du rätt.

För Hälsas kurser ger dig möjlighet att utvecklas personligt och professionellt , att behålla din jämvikt, styrka och livglädje med naturlig stresshantering!

Privat

Andas vila, lyssna på naturen och dina egna tankar - öva stresshantering.

Personal

Låt kreativitet, lek och uttryckandekonst öppna för personalutveckling och hälsa på arbetsplatsen!

Elevhälsa

Skapar möjlighet till stegförflyttningar, återgång till skola, ökad självständighet och möjligheter för egna val av livsinriktning.

Privat

I Hälsoträdgårdens miljö som behållit det lilla, enkla och lantliga får du tid för återhämtning, naturlig stresshantering och reflektion. Du tar dig hit med allmänna kommunikationer eller med bil ca 40 min från centrala Stockholm.

Här minskar du stress och förebygger ohälsa med friskvård och träning i naturen som läkande plats! Du tränar andning, grounding och medveten närvaro/mindfulness och får i samtal och skapande möjlighet för stresshantering och nya hälsosamma val i vardagen.

För Hälsa – Färentuna Hälsoträdgård är FaR certifierad och ansluten till Friskvårdschecken/Epassi.

För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård
För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård

Personal

Vi som arbetar med människor har hela tiden oss själva med i kontakten med dem vi är till för. Det gör det extra viktigt att också samtidigt fylla på och utvecklas tillsammans med våra kollegor.
Naturens kraft och  uttryckandekonstens förhållningssätt öppnar nya möjligheter för samspel, ökad förståelse, naturlig stresshantering och friskhållande förändring!

För Hälsa – Färentuna Hälsoträdgårds kursutbud för dig som personal riktar sig till flera områden på din arbetsplats:

Elevhälsa

Du som är engagerad i ungas hälsa eller själv är ung med behov av extra stöd en period i livet! – Här nedan finns komplement till Elevhälsoinsatser och kurser och program för unga och unga vuxna.
Arbetet bygger på helhetstänkande och samverkan som är väsentligt för trygghet, kontinuitet och stegförflyttningar till nya vägval.

Basen för programmen är Färentuna Hälsoträdgård dit du kommer med allmänna kommunikationer eller med bil ca 40 min från centrala Stockholm. 

Kurserna utvecklas efter behov – Har du idéer? Hör av dig så pratar vi vidare!

För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård

Referenser