Färentuna Hälsoträdgård

Vad gör en trädgård till en läkande trädgård; en hälsoträdgård?

Enkelt uttryckt; att miljön är tillrättalagd efter våra mänskliga behov och livsbetingelser!

Utformningen stödjer sig på förståelse av oss som mänskliga varelser. Att vi reagerar på naturen utifrån olika aspekter; vår evolutionära utveckling och vår biologiska konstitution.

En hälsoträdgård är övergripande och innefattar begreppen terapiträdgård, läkande trädgård och sinnenas trädgård. Där finns utrymme för vila, enskildhet, sinnesstimulans, aktivitet och gemenskap. Färentuna Hälsoträdgård erbjuder en sådan miljö för återhämtning och utveckling.

Färentuna Hälsoträdgård är belägen i Färentuna, Ekerö. Mottagningsrum och ateljé finns inomhus och utemiljön är en 2 500 kvadratmeter stor tomt och trädgård tillrättalagd för mänskligt välmående!

Här bedrivs verksamhet för friskvård, stresshanteringskurs och naturguidad medveten närvaro liksom förebyggande och behandling av psykosocial- och stressrelaterad ohälsa. Våra besökare är både privatpersoner, enskilda och slutna grupper såväl som studenter och personal.
För Hälsa – Färentuna Hälsoträdgård är ansluten till ActiWay, vilket gör att anställda med denna förmån kan ta del av verksamhetens utbud som friskvård genom sitt arbete.

Friskvårds- och behandlingsverksamheten är starkt influerad av den forskning som bedrivs bland annat i Alnarp, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Behandlingsserier läggs upp individuellt, utifrån ett grundkoncept som innehåller hälsoträdgård, naturguidad medveten närvaro, grounding/kroppsmedvetenhet, uttryckandekonst och samtal.

Ytan för Färentuna Hälsoträdgård är indelad i flera rum för att matcha varierande aktiviteter och sinnestillstånd. Några områden har tydliga avgränsningar och andra går mer obemärkt över i varandra.

Trädgården består av anlagda ytor för rabatter, odling och fruktträdgård, parkliknande miljö, inslag av skogsrepresentation och mer vilda områden. Här finns rum för aktivitet och gemenskap, vila och avskildhet plus rum för kontemplation. Miljön lämnar utrymme för sinnesstimulans t ex genom olika växtinslag och markunderlag. Ett område är också av mer praktisk karaktär med vedskjul, virkesupplag, snickarbod, bastu etc.

Ett växthus, som liksom övriga tomten är planerat efter både vila och aktivitet, invigdes 2014 och dammsystemet med porlande bäck och fiskar stod färdigt sommaren 2015.

Omgivningarna ger möjlighet till kontakt med djur, både vilda och mer domesticerade, som katter, hästar får och höns.

På kort gångavstånd finns ett större skogsområde och något längre bort, ca 15 min promenad, ligger vattnet, en vik av Mälaren.
Arbete och njutning varierar med årstidsväxlingarna. Som livet, det är både och… Solen letar sig in genom ekarnas grenverk, naturens konstverk och människors, att vila ögonen på, en plats att njuta…

Kontakta mig gärna för att samtala om era/dina behov och vad För Hälsa och Färentuna Hälsoträdgård kan bidra med.

Välkommen!

e-post: eva@forhalsa.se
tel: 076 771 29 00

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *