NaturhälsaCenter och Ung Kreativ Arena

NaturhälsaCenter – en mötesplats i frisk inre och yttre miljö för och med:
unga vuxna och andra målgrupper, välfärdstjänstesektor, sociala samhällsentreprenörer, arbetsintegrerande sociala företag, idéburna företag, kommun, näringsliv, jordbruk, utbildning och lärosäten.

Utvecklingsarbetet NaturhälsaCenter och Ung Kreativ Arena möter det växande samhällsproblemet, människor i risk för exkludering.

Arbetet sker gemensamt utifrån samverkansparternas behov. Det drivs i en beredningsgrupp med två Sociala Idéburna Hälsoentreprenörer och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU Framtidens djur, natur och hälsa och tar sin utgångspunkt i naturen som resurs i samhället och för ordinarie välfärdstjänster.

Ett för stort antal unga kvinnor och män står utanför sysselsättning, skola och arbetsliv samtidigt som arbetskraft saknas.
En förlust för dem och för samhället med mänskligt lidande och stora kostnader som följd.

NaturhälsaCenter och Ung Kreativ Arena innebär folkhälsoinsatser, utbildning och värdeskapande samverkansarbete för nya gröna tjänster och verksamhetsformer där människor i risk för utanförskap inkluderas och fältet för de gröna näringarna vidgas. Gruppen Unga vuxna är prioriterad i Ung Kreativ Arena.  Arbetet är nu i år 1 av 3.

Var med och vänd utvecklingsspiralen uppåt!
Den stadsnära landsbygden är en resurs för återhämtning av människor, utbildning, miljö och nya näringar. Vi inspirerar och hjälper vår målgrupp till kreativa och gröna jobb – en ekonomisk, social och mänsklig potential!

Vi skapar friska inre och yttre miljöer med:
# Naturhälsa
Naturen stödjer vår kropps egen läkande förmåga.
Att förstå sambanden med människor och natur
ger omtanke om natur och miljö.
# Kreativa uttrycksformer
Ger utveckling i processen Inre ledarskap
# Livsfrågor

Leder till mening, sammanhang och nya val.

Vision NaturhälsaCenter – Framåtblick

Samverkan

 • Kunskapsbas erbjuds.
 • Upplevelsebaserat lärande, föreläsningar.
 • Kommunala Etableringsgrupper.
 • FORUM-medlemskap för region och rikssamverkan.
 • Näringsliv, AF, FK och landsting.
 • Utveckling av nya arbetsformer inom näringsliv och välfärd.

Ung Kreativ Arena

 • Öppna &  Uppsökande verksamheter – 8 veckors kurs ”Naturlig Hälsa” i projektet Möten med Unga.
 • Skol -och elevhälsa – utveckling & samverkan.
 • Kurser 1/2-dag eller heldag i Färentuna Hälsoträdgård
 • Skapa utbildning och nya sysselsättningar.
 • Program, stärkt personlig utveckling, intensiv, 26v.
 • Dokumentation och spridning.

Dokumentation, utvärdering och studier för cirkulär effektlogik

Välkommen hälsar!

Eva Bergström Pettersson, eva@halsolotsen.com, www.halsolotsen.com
Eva Solhäll, eva@forhalsa.se, www.forhalsa.se
Lena Lidfors, lena.lidfors@slu.se, www.slu.se

Det här händer i Utvecklingsarbetet NaturhälsaCenter och Ung Kreativ Arena – dynamiskt föränderligt 🙂

–         26 augusti
Arbetsgruppen deltar vid ”Igelbäckens dag”, på Naturskolan i Solna.

–         11 september
Workshop för dialog om Kommunala Etableringsgrupper för NaturhälsaCenter. Vi delar personliga erfarenheter, yrkeserfarenheter, politiska erfarenheter, önskemål och framtidsplaner om NaturhälsaCenter som resurs i välfärden.

–         9 oktober
Arbetsgruppen deltar vid Samordningsförbundet Sollentuna/Upplands-Väsby/Sigtunas seminarium, med föredrag och dialog.

– 16 oktober
konferens REFARM 2030 – NaturhälsaCenter deltar genom Eva BP och FHS är värd.

– 20 oktober
Eva S och För Hälsa – Färentuna Hälsoträdgård på FaR kurs. Fysisk aktivitet på Recept.

–         7-9 november
Beredningsgruppen för NaturhälsaCenter reer till Finland för att delta vid Nordisk, Europisk konferens om Kiipula Foundations utvecklingsarbete, the Erasmus Programme.

– 12 november
Eva S möter lärare och elevårdsrepresentant, skolkurator, Rönninge Gymnasieskola.

– 16 november
För Hälsa – Färentuna Hälsoträdgård FaR Certifieras. Därmed är båda de drivande verksamheterna i NaturhälsaCenter FaRcertifierade och kan ta emot människor med recept på Fysisk Aktivitet.

– 26 november
Start Vinnova projektet

– 27 november
Eva S deltar vid Näringslivsmöte Ekerö

– 29 November
Eva S presenterar NaturhälsaCenter och Ung Kreativ Arena vid möte kvinnliga företagsnätverket Selma.

–         1 december
Start för projekt ”Möte med unga”, Ung Kreativ Arena kurs för unga i deras skolmiljö med utgångspunkt i natur, kreativa uttryck och samtal om livsfrågor.

2019

januari – kursstart Naturlig hälsa i projektet Möten med Unga

mars – Nationell konferens om Naturunderstödda interventioner, arrangeras i samverkan SLU Framtidens djur, natur och hälsa, NaturhälsaCenter, Organisationen för Hästunderstödda Insatser, OHI, föreningen FHS och föreningen Hälsans Natur

Kom ihåg att du och ni kan boka oss från NaturhälsaCenters Kunskapsbank för seminarier, workshops och föreläsningar!
Vi tillrättalägger möten för era önskemål och behov.

Hälsar:

Lena Lidfors, SLU Framtidens djur, natur och hälsa, lena.lidfors@slu.se
Eva Bergström Pettersson, Hälsolotsen, info@halsolotsen.com
Eva Solhäll, För Hälsa-Färentuna Hälsoträdgård, eva@forhalsa.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *