Om

Välkommen till För Hälsa – Färentuna Hälsoträdgård

Natur och Skapande för meningsfull förändring – Ett, i dubbel mening, kreativt förhållningssätt till personlig och professionell utveckling!

För Hälsa – Färentuna Hälsoträdgård är en idéburen verksamhet som, genom natur och skapande, arbetar med personlig och professionell utveckling och hälsa.

Här möter du en miljö som bibehållit det lilla, enkla och lantliga i en tillrättalagd trädgård för hälsa och läkning. Vid Färentuna Hälsoträdgård lägger man sig vinn om att mötas i mindre grupper och värna om den nära kontakten mellan människor, djur och natur.

”När jag flyttade hit för 11 år sedan visste jag inte att det var en läkande    trädgård som föddes!” säger Eva Solhäll, konsult för personlig och professionell utveckling & hälsa, som grundat och driver företaget.

Eva är specialistsjuksköterska inom psykiatri med   psykoterapeutvidareutbildning inom familjeterapi och uttryckandekonst. Hon är hälsoträdgårdsutbildad och själv verksam inom konst och hantverk.

Med sin bakgrund för Eva samman traditionella kommunikationsformer med de kreativa, vilket ger fördjupning och intensifiering av arbetet.

För Hälsa rymmer tre delområden:

– Hälsoträmjande, friskvård och stresshantering.

– Personlig och Professionell utveckling, Utbildning.

– Behandling och Psykoterapi.

I Färentuna Hälsoträdgård ges möjlighet att stressa ned och finna återhämtning och balans med naturen som läkande plats.
Här bedrivs verksamhet för förebyggande och behandling av psykosocial- och stressrelaterad ohälsa.

Arbetet bygger på en helhetssyn på människan och en pedagogisk ansats med bas i kreativa uttrycksformer och läkande trädgård. Konkret betyder det att arbeta i flera delmoment: vistelse i trädgården; vila, reflektion, arbete och avspänning, grounding/mindfulness, uttryckandekonst och samtal.

Utifrån uppdragsgivares önskemål och behov formas föreläsningar, temadagar och seminarieserier. Teman kan vara Må Bra!-dag, lilvsstil/stress, existentiell hälsa eller konceptet Självkännedom & Professionalitet.

Verksamheten är starkt influerad av den forskning som finns från bland annat Alnarp, Sveriges Lantbruksuniversitet och Julia Romansovskas forskning kring ledarskapsutveckling.

Hälsoträdgården

För Hälsa och Färentuna Hälsoträdgård vänder sig till:

– Privatpersoner.

– Arbetsgrupper, temagrupper och studenter.

Verksamheten har erfarenhet av samarbete med utbildningsinstitut, kommuner,  intresseorganisationer och privatföretag.

Vi är anslutna till Friskvårdschecken/ActiWay.

Välkommen att ta kontakt!

För Hälsa – Färentuna Hälsoträdgård
Solbergavägen 26
179 98 Färentuna
tel: 076 771 29 00
e-post: eva@forhalsa.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *