Värdegrund

Grunden för allt arbete i För Hälsa har sin bas i en helhetssyn på människor i sitt sammanhang.

Den filosofiska och teoretiska basen för grundtankarna i För Hälsa finns att hämta, bland annat, hos Martin Buber. Tankar om öppna mänskliga möten, tid för reflektion och nödvändigheten av balans däremellan. Harlene Anderson beskriver ett paradigmskifte inom teori och praktiskt förhållningssätt. Ett sätt att förstå hennes resonemang är att som processledare gå ifrån ett förhållningssätt som innebär att du är den som vet och skall förmedla din kunskap till andra. Till att förhålla dig ”ickevetande” och använda din expertis för att skapa förutsättningar för ett möte mellan jämlika parter. På det sättet startas en utvecklingsprocess som ger växt och förändring för alla.

Min utgångspunkt är att vi som möts hela tiden förändras och växer i mötet med varandra. Oavsett vilket möte jag befinner mig i; förebyggande hälsovård, utbildning, naturretreats eller psykoterapeutiska möten så tänker jag att vi människor ”blir till” i mötet med varandra. Vi lär av ”den andre”. Det som skiljer är våra roller och ansvar i mötet. När jag är processledare ansvarar jag för struktur och möjligheten för deltagarna att känna trygghet och en ickedömande atmosfär med utrymme för växt utifrån vars och ens kompetens; empowerment.

I samma linje har flera, för mig viktiga, teoribildare inom områden som  pedagogik, etik och förhållningssätt, uttryckt vikten av självkännedom, ansvarstagande, integritet och modet att mötas som medmänniskor. Teorier och forskning kring lek och lekens betydelse för mänsklig växt och utveckling är tongivande för verksamheten. Till detta har vi också lagt den forskning som handlar om natur och trädgårds hälsofrämjande möjligheter.

Kontakt:

e-post: eva@forhalsa.se
tel: 076 771 29 00

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *