Självkännedom och professionalitet

Förebygg stress och existentiell ohälsa. Utveckla din personlighets potential inom din profession.
Lägg till förståelse och insikt om hur du själv påverkas av och påverkar din arbetsvardag.

Det är lätt att drabbas av otillräcklighetskänslor i en arbetsvardag med komplex organisation, höga krav, stort engagemang och människor som behöver dig. När dina beslut påverkar dem genomgripande och tidskrav, beslutskrav och obalans mellan arbetsuppgifter försvårar, ökar stress och existentiella ifrågasättanden.  En negativ spiral riskerar att drivas igång.

Det krävs omsorg om -och god förmåga att se sig själv i sin roll på arbetsplatsen, ett gott jämställt samarbetsklimat och möjlighet till utveckling och växt för att orka och fortsätta att vara det stöd som dina brukare behöver. Genom att öka din förståelse och självkännedom når du fördjupad trygghet och säkerhet i det egna arbetet; ökad professionalitet.

”Självkännedom och professionalitet” matchar dessa behov genom:

– Att föra in ny kunskap.
– Att mobilisera och synliggöra deltagarnas kompetens.
– Att underlätta för nya sätt att kommunicera.

Vi alternerar mellan praktiska moment, enskild reflektion och samtal. Arbetssättet är upplevelsebaserat och bygger på kommunikation genom kreativa uttrycksformer och samtal. Fokus ligger på förhållningssätt, etik och att arbeta med sig själv som redskap. Moment av återhämtning är ett mål i sig och ger ökad förmåga att fokusera och ta hand om sig själv i yrkesvardagen – att leva som man lär!

Tre nivåer löper som en röd tråd genom träffarna; den personliga nivån, grupperspektiv och yrkesperspektiv/teoretiskt perspektiv.

Teman ur innehållet:

– Lekens roll i livet
– Makt och ansvar
– Relationer
– Mod och rädsla
– Förhållningssätt
– Existentiell hälsa
– Detta bär framåt

Dessa seminarier ger dig möjlighet att utveckla din förmåga till etiska och hälsosamma förhållningssätt. Du utvecklar också din förståelse för hur ni i din arbetsgrupp kan göra detta tillsammans.

Resonemang

Målgruppen för ”Självkännedom och professionalitet” är arbetsgrupp och chefsgrupp, socionomer, sjuksköterskor, lärare eller motsvarande. Konceptet är användbart som temadag, seminarieserie eller handledning.

Självkännedom & professionalitet – personalutveckling – ger fler etiska och hälsosamma möten. Kompetensutveckling – personalvård – ger ekonomisk vinning och ökad professionalitet som ger ökad kvalitet ut till klient och personal som trivs, orkar och fortsätter att utvecklas.

Miljön för dagarna är hälsoträdgården och ateljén. Att byta miljö är en väsentlig faktor i återhämtning. Trädgården fungerar stressreducerande och bidrar till gruppdeltagarnas möjligheter för återhämtning. Det förstärker individernas förmåga att åter koncentrera sig, reflektera och dra slutsatser.

Utvärdering

Utvärderingar har visat att deltagarna har nått insikt om sig själva, både som individer och yrkesmässigt. De har upptäckt resurser hos sig själva och andra och funnit dessa användbara i sin yrkesvardag. Deltagarna har nått ett varaktigt förändrat förhållningssätt och känsla av att vara tryggare i sin yrkesvardag.

Välkommen att ta kontakt!

e-post: eva@forhalsa.se
tel: 076 771 29 00

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *