Naturretreat

Minska stress – nå balans och personlig utveckling!

Känner du att du har fastnat i vardagens ekorrhjul och får allt mindre tid för din hälsa och ditt välmående?
Retreatdagar i Färentuna Hälsoträdgård ger dig möjlighet till återhämtning och ny energi!

Under vistelsen i Färentuna Hälsoträdgård väcker du dina sinnen, tränar andning, grounding och medveten närvaro. I Hälsoträdgården möts du av en miljö som behållit det lilla, enkla och lantliga. Här får du tid för reflektion och att i samtal och skapande dela det som är att vara människa för att med större balans ta dig an din vardag.

Den 15-16 september erbjuds åter chansen genom en helgretreat,
lörd 9 – sönd 15
.

Varmt Välkommen till Färentuna Hälsoträdgård
- en tillrättalag
d miljö för återhämtning, andning och balans.

Anmälan: e-post: eva@forhalsa.se eller tel: 076 771 29 00
Plats: Färentuna Hälsoträdgård, Solbergavägen 26, Färentuna
Avgift: Hela programmet inklusive enkel helpension och material  -  2175 kr –  vi är anslutna till friskvårdschecken/Actiway.
www.forhalsa.se, facebook: För Hälsa, Instagram: farentunahalsotradgard