Uttryckandekonst

Uttryckandekonstens särprägel handlar om multimodal kommunikation. Den bygger på antagandet att vi har en kroppsligt förankrad medvetenhet som blir användbar för oss när vi, till samtalet, lägger kommunikation genom konst. Genom samtal, bild, musik, poesi, drama kan vi uttrycka oss på flera plan än vad enbart det talade språket ger oss möjlighet till.

När vi föds är vi öppna för samspel med alla våra sinnen. Denna ursprungsförmåga tas till vara genom Uttryckandekonst. Utgångspunkten är att det i oss människor finns en skapande kraft och att vi genom mellanmänskliga möten och möten med konsten berättar, utforskar och får möjligheter till större förståelse för oss själva och vårt sammanhang. Därmed stärks förmåga att göra val i livet som ger ett mer fullgott levande för mig som individ, i mina relationer och i min praktiska vardag.

Konst och kreativa uttryck berör de existentiella frågorna i livet, meningen med livet, liv och död. Filosofiskt kan man formulera det som att det är ett förhållningssätt till mitt ”vara i världen”, mitt sätt att ta mig an mitt levande.

Uttryckandekonst tillämpas i flera områden i samhället; i det pedagogiska, organisatoriska och inom den terapeutiska världen.

Uttryckandekonstens grund finns i filosofi och teorier kring en helhetssyn på människan. Basen är modern psykodynamisk teoribildning, forskning och teoribildning kring lek och lekens betydelse för människans utveckling, neurobiologiska studier och den nya spädbarnsforskningen. Där tydliggörs bland annat att vi från spädbarnstiden, genom hela livet formas och växer genom mötet med andra.

Över hela världen, i generationer, har människan känt till att det i skapandet ligger en potentiellt läkande och utvecklande kraft. Vi har genom de kreativa uttrycksformerna, i årtusenden, delat våra livserfarenheter och berättat vår historia!

För mig är Uttryckande Konst också eller kanske framför allt, ett sätt att

Leka Livets Allvarsamma Lustfyllda Lek!

Kontakt:

e-post: eva@forhalsa.se
tel: 076 771 29 00


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *