Ung Kreativ Arena: Årstidsväxlingar - barn och unga lär och växer i möte med natur, djur och samtal om livet.

Årstidsväxlingar är ett projekt för att stödja psykosocial och existentiell hälsa och öka möjligheten till rörelse, utevistelse, ämnesintegrering och utomhuspedagogik för unga.

Som del i sin undervisning besöker elever klassvis, företrädesvis i mindre grupper, Hälsoträdgården vid sex tillfällen under de 4 årstiderna. Eleverna vistas, lär och växer i och av möte med naturen. Genom att möta unga i deras vardagliga liv i skolan hoppas vi också nå dem som är i riskzon för ohälsa och utanförskap.

Projekt Årstidsväxlingar:
– Skapar ämnesintegrerade lär-processer i, om och av naturen och samtal om livsfrågor.
– Erbjuder utevistelse, fysisk aktivitet och uttryckandekonstinslag.
– Ger möjlighet till kontakt med små djur och att tillägna sig nya praktiska färdigheter.
– Bidrar positivt till ungdomars engagemang i klimat och miljöfrågor.
– Har potential för att utveckla frågor som demokrati, integration och genusperspektiv.

Arbetet är ett led i Ung Kreativ Arena och sker i samverkan med föreningen Vitalitet.
Vi följer och dokumenterar arbetet. Därmed kan en modell skapas för andra att forma efter sina lokala behov och förutsättningar.

Vill du veta mer eller implementera arbetssättet i din organisation?

Hör av dig så planerar vi kurs, workshop eller projekt tillsammans!

För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård
För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård