Ung Kreativ Arena: Hälsoträdgården som läkande pedagogiskt rum - ungdomar lär, läker och växer i möte med natur, djur och samtal om livet

Hälsoträdgården som läkande pedagogiskt rum är ett ca 25 v program där unga, integrerat med skola/sysselsättning, vistas, lär och läker i och av naturen och kreativa uttryck. Det sker med förarbete, upptrappning i kontakt och vistelse i Hälsoträdgården samt innefattar utslussning och uppföljning.
Vi vänder oss till unga i risk för utanförskap och de med behov av extra stöd.

Vi samverkar med grundskolor, åk 4-9 för elever med särskilda behov. För äldre unga är programmet För Hälsas för-rehab insats för unga i risk för utanförskap. Tillsammans med de ungas privata och professionella nätverk skapas stegförflyttningar för ökat välmående och återgång till skola eller annan sysselsättning.

Utevistelse och rörelse är en friskhållande faktor. Liksom att lära nya färdigheter i kontakt med smådjur och praktiska sysslor på gård. Vi lägger också till uttryckandekonst och  samtal om livet. Samtal som ofta saknas i många ungas liv och som enligt dem själva, i våra utvärderingar, är en viktig del i att växa till självständig vuxen. Som ett led i Ung Kreativ Arena fungerar det som en möjlighet för utveckling av elevhälsoarbete, stresshantering och samhällsstöd för unga.

Programmets övergripande mål är att minska och förebygga psykosocial och existentiell ohälsa hos unga. Värt att betona är att det är ett pedagogiskt läkande program, inte psykoterapi. Det är en flerpartssamverkan där programmet drivs av föreningen Vitalitet och arbetet sker i Färentuna Hälsoträdgård i samverkan med intressenterna. 

Erfarenheterna dokumenteras och utvärderas. Vi vill skapa en modell för fler skolor och verksamheter att prova utifrån lokala behov och förutsättningar.

Hösten 2023 startade vi kampanjen #ungasvälmåendeochjämlikskola. Här samlar vi medel för att så snart möjligt åter kunna starta en grupp tillsammans med en av Ekerö kommuns grundskolor.

Vill du veta mer?

För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård
För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård