Ung Kreativ Arena-Hälsoträdgård som läkande rum

Hälsoträdgården som läkande rum är ett ca 25 v program där unga, integrerat med skola/sysselsättning, vistas, läker och lär i och av naturen och kreativa uttryck. Det sker med förarbete, upptrappning i kontakt och vistelse i Hälsoträdgården samt innefattar utslussning.
Vi vänder oss till unga i risk för utanförskap och de med behov av extra stöd.

Utevistelse och rörelse är en friskhållande faktor. Liksom att lära nya färdigheter i kontakt med smådjur och praktiska sysslor på gård. Vi lägger också till samtal om livet, som ofta saknas i många ungas liv.

I samverkan med de ungas privata och professionella nätverk skapas stegförflyttningar för ökat välmående och återgång till skola eller annan sysselsättning.

Projektets övergripande mål är att minska och förebygga psykisk-existentiell ohälsa hos unga. Det är För Hälsas för-rehab-program för unga i risk för utanförskap och sker i samarbete med föreningen Vitalitet. Det är ett led i Ung Kreativ Arena och fungerar som en möjlighet för utveckling av elevhälsoarbete och samhällsstöd för unga.

Erfarenheterna dokumenteras och utvärderas. Därefter kan en modell skapas för andra att prova utifrån lokala behov och förutsättningar.

Vill du veta mer eller anmäla dig till programmet?

För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård
För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård