Metodutveckling

Vi som arbetar med människor använder hela tiden oss själva som redskap i kontakten. För att orka och fortsätta att vara det stöd som de vi är till för behöver, fordrar det att vi också håller vår egen självkännedom, kreativitet och självomsorg levande.

För Hälsa erbjuder handledning och metodutvecklingskurser som ger dig som arbetar med andra människor insikt, utveckling och växt genom upplevelsebaserat lärande, kroppskännedom och nya modeller för ditt arbete. Förhållningssättet är subjektiverande pedagogik med temaområden naturhälsa, uttryckandekonst och samtal om livsfrågor.

Kurskoncept:
– Natur och utevistelses betydelse för välmående.
– Kreativa uttrycksformer – metod och fördjupning.
– Grounding för yrkesverksamma.

Metodutvecklingskurser och handledning i För Hälsa innebär processinriktat lärande och tonvikt på deltagarnas egen aktiva medverkan. Kursdeltagarnas egen praktiska kunskap, kompetens och erfarenhet synliggörs och tillvaratas och vi lära av varandra.

Vi tillrättalägger kurserna tillsammans med er arbetsplats utifrån era behov och möjligheter. Vi ses antingen i Hälsoträdgården, dit du tar dig med allmänna kommunikationer eller med bil ca 40 min från centrala Stockholm, alternativt i en plats som passar dig och er.
Utvärderingar har visat att deltagarna har nått insikt, upptäckt resurser hos sig själva och andra och funnit dessa användbara i sin yrkesvardag. De har återupptäckt sin egen kreativitet och kunnat överföra det till metoder i sitt arbete.

Välkommen att höra av dig för att skapa utveckling på din arbetsplats!

För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård
För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård

Kommentarer från tidigare deltagare:

 ”En sådan här dag landar i kroppen och jag får med mig förståelse på ett djupare plan än igår när vi satt i en konferenssal. Tack!”