Kurs: Stresshantering

Är du själv eller någon av dina anställda i riskzon för stressrelaterad ohälsa?

Det är lätt att drabbas av otillräcklighetskänslor i en arbetsvardag med komplex organisation, höga krav, stort engagemang och människor som behöver dig. När dina beslut påverkar dem genomgripande och tidskrav, beslutskrav och obalans mellan arbetsuppgifter försvårar, ökar stress och existentiella ifrågasättanden. En negativ spiral riskerar att drivas igång.

Färentuna Hälsoträdgård når du lätt med allmänna kommunikationer eller med bil ca 40 min från centrala Stockholm. Här går du in i ett vitalt miljöombyte och erbjuds möjligheter att bryta negativa mönster, hitta nya sätt att värna sig själv och varaktiga hälsosamma förhållningssätt.

Kursen för stresshantering innefattar återhämtning, grounding, medveten närvaro/mindfulness och kroppskännedom samt aktiviteter i skog, trädgårdsmiljö och ateljé. Avsnitt om stress, livsstil och livsfrågor ingår och vi möts genom samtal och uttryckandekonst. Genom att kombinera traditionella metoder med de kreativa fördjupas och intensifieras friskvård och läkning.

Deltagarna blir stegvis introducerade i kursens olika moment. Inga förkunskaper krävs.
Kursen är tillrättalagd för personer i riskzon för stressrelaterad ohälsa. Upplägg och arbetssätt är baserat på forskning kring natur, trädgård och skapandes hälsofrämjande och läkande effekter. Varje kurstillfälle har ett tema som utgår ifrån deltagarnas aktuella livsfrågor i samspel med existentiella teman från WHO:s folkhälsostudier.

Kursen formas tillsammans med uppdragsgivare. Utgångspunkten är en omfattning av två halvdagar i veckan i 12 veckor. Vi möts enskilt eller i en liten grupp, max 6 personer.

När du till förståelse, lägger vila och medkänsla med dig själv uppstår möjligheter för fördjupad stresshantering med kraft att göra nya val för att behålla balans och livsglädje.

Välkommen att ta kontakt!

För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård
För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård