föreningen Vitalitets lägerverksamhet.

Föreningen Vitalitet är en ideell förening – fristående, partipolitiskt, religiöst och etniskt obunden. Vårt arbete handlar om att med utgångspunkt i den nygamla kunskapen om det hälsosamma med natur, konst och kultur, gå från teori till handling! På ett lekfullt och glädjefyllt sätt vill vi hjälpa till – för mer naturkontakt och skapa mötesplatser för samtal och kreativitet.

Vi vänder oss till både vuxna och ungdomar. Vi arrangerar kulturevenemang och sprider kunskap inom vårt område genom workshops och föredrag.

Vår bas är Färentuna Hälsoträdgård där merparten av våra evenemang sker.

Vår öppna verksamhet för  ungdomsmedlemmar startar i januari och kommer under våren innebära träffar ca 1 gång/månad. – Vi ses i Hälsoträdgården, ca 17.30 -19.30 anpassat till busstider och har teman som ungdomarna själva formar. För mer information: vitalitet.faringso@gmail.com.

Föreningen samverkar även med en av Ekerös skolor för att driva program för unga i risk för att falla ur skolan och med behov av särskilt stöd.

Vi är del i samverkan med kommunala och regionala aktörer och föreningsliv t ex Riksteaterns lokalförening på Mälaröarna och Studieförbundet Vuxenskolan och vi samverkar aktivt med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Ekerö kommun har uppmärksammat vårt arbete genom utmärkelse från Socialnämnden med motiveringen:

”Föreningen Vitalitet tilldelas årets utmärkelse för sin verksamhet med evidensbaserade program för barn och unga med behov av extra stöd i sin vardag, program som bygger på läkande och lärande i och av natur, djur och kreativa uttryck. Den skola i Ekerö kommun som föreningen samarbetar med vittnar om mycket goda resultat och är positiv till en spridning av arbetsmodellen i kommunen, såsom föreningen planerar.”

I vår ungdomsverksamhet finns också dagläger under skollov. Inspirerade av fina erfarenheter med fulla grupper och toppenmysig stämning, fortsätter vi lägerverksamheten även denna termin. Vi startade upp med ett jullovsläger 3+4/1 och tvådagars sommarläger kommer under v 25.

Till lägeraktiviteterna välkomnar vi ungdomar, 12-17 år, (max 6-8 deltagare) från Ekerö till vår lilla gård med katter, hönor, fiskar i dammarna och nykomna valpen Arran!

Härliga dagar med korvgrillning, slappa i
hängmattan, skapa och vila från skolan och ansvar. Samtidigt får man prova på att göra ett eget
humlebo eller fågelholk, sköta djuren, fixa i trädgården, lära om odling och bin och varför
vi människor mår så bra av att vara ute i naturen.  😊

Följ oss på facebook där vi rätt och slätt heter:   Vitalitet

Kontakt: föreningen Vitalitet, vitalitet.faringso@gmail.com tel: 076 771 29 00

Välkommen!

För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård
För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård