Att låta rädslor bli kraft

Ibland är jag rädd för att släppa människor för nära. För långt in i min egen sfär. Dit där jag känner mig liten. Dit där också min stolthet och styrka bor. Dit där jag blir sårbar – för tänkt om . . . tänk om du, som jag släpper in – inte tycker om mig […]...