Att vara i kroppen – uppvärmning till Grounding

Margareta Melins dikt får vara vår inspiration också detta inlägg”Kära min kropp. . .Du är det instrument jag fått att uttrycka mig med och vårdasom en vän. . .” Vi människor har utvecklats som fantastiska varelser med förmåga att känna signaler både inifrån, i kropp och emotioner...

Att vara kropp – Att vara i kroppen.

Kära min kroppDu är huset som jag bor i, mitt hem här på jorden.Du är det instrument jag fått att uttrycka mig med och vårda som en vän.Glädjen vissnar, livet fly när man håller fast och tvingar kvar.Släppa greppet, låta gå, är att mista livet och vinna det.              ...