Sommartankar om känsla av värde

Jag lovade återkomma om det viktiga i att känna känsla av eget värde. Nu, mitt i fågelsång och solsken kommer här det första, av ett par stycken, inlägg om temat. Jag vill förstå mig själv på djupet självklart för min egen skull, men också för att på ett gott sätt kunna finnas fö...