Stresshanteringskurs

Må bra med naturen!

Andas, vila, lyssna på naturen och dina egna tankar.

Stress och obalans i vardagen? Håll dig frisk och må bra i naturen! Ströva på trädgården stigar, grunda dig i din egen kropp, skapa, reflektera, samtala och finn balans.

Den nya forskningen visar på naturens och skapandets möjligheter att stärka vår egen kropps läkande förmåga. Stresshanteringskursen i Färentuna Hälsoträdgård följer detta och ger chansen till nya val och förändring i vardagen.

Kursen är tillrättalagd för personer i riskzon för stressrelaterad ohälsa. Tonvikten ligger på återhämtning, kropp & självkännedom och förståelse. Tillbaka i vardagen har deltagarna möjligheter för nya sätt att värna sig själv och möta sina kunder med ett nytt hälsosamt förhållningssätt.

Deltagarna blir stegvis introducerade i kursens olika moment;
Vi vistas i trädgården för vila, reflektion och arbete. Deltagarna får kurs i grounding-mindfulness. Genom moment av skapande och gestaltning samtalar vi kring livsstil och existentiella frågor. Undervisning i förhållande till stress och livsstil ingår.
Kombinationen traditionella kommunikationsmetoder, trädgård och kreativa uttrycksformer fördjupar och intensifierar processen.

Vi möts enskilt eller i en liten grupp, ca 5-6 personer.
Ansvarar för gruppen gör Färentuna Hälsoträdgårds verksamhetsledare tillsammans med vår hälsocoach som också är trädgårdsmästare och hälsoträdgårdsutbildad.

Kursen anpassas tillsammans med uppdragsgivare och utgår ifrån en omfattning av två halvdagar i veckan i 12 veckor.

Varmt Välkommen att ta kontakt!

e-post: eva@forhalsa.se
tel: 076 771 29 00

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *