Stresshanteringskurs

Minska stress – nå balans och personlig utveckling!

Må bra med naturen – Andas, vila, lyssna på naturen och dina egna tankar.

Kommit till vägs ände när det gäller stress? Behöver du förändring?
I Färentuna Hälsoträdgård möts du av en miljö som behållit det lilla, enkla och lantliga. Här får du tid för reflektion och att i samtal och skapande dela det som är att vara människa för att med större balans ta dig an din vardag.

Vårterminen 2018 ger För Hälsa – Färentuna Hälsoträdgård en 8 gångers Stresshanteringskurs i trädgårdsmiljö.
Du får återhämtning och chans att återknyta till dig själv, din kropp och möjlighet för nya hälsosamma val i livet.

Kursen innefattar vila och återhämtning, mindfulness – grounding, aktiviteter i trädgårdsmiljön och ateljé plus samtal och teoretiska avsnitt om stress och livsstil. Arbetssättet är baserat på forskning kring natur, trädgård och skapandes hälsofrämjande och läkande effekter.
Varje kurstillfälle har ett tema som utgår ifrån de livsfrågor som är aktuella för er i gruppen.
Max 6 deltagare.
Du blir stegvis introducerad i arbetets olika moment. Inga förkunskaper krävs.

Tid: 8 onsdagar 16.30 – 18.45 med start den 10/1 2018.
Plats: Färentuna Hälsoträdgård, Solbergavägen 26 Färentuna.
Avgift: 2120 kr inklusive fika, frukt och material.
Kontakt & anmälan:
Eva Solhäll, eva@forhalsa.se eller 076 771 29 00

Att investera i din återhämtning och din själsbalans lönar sig.

Välkommen!